Porządek Mszy Świętych
i nabożeństw

Msze Święte niedzielne

sobota 17.00   niedziela 7.00  10.00   17.00

Msze Święte w dni powszednie

poniedziałek, środa, czwartek przed I piątkiem miesiąca, piątek - godzina 17.00

wtorek, pozostałe czwartki, sobota - godzina 8.00

 

Nabożeństwa: majowe, czerwcowe, październikowe, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, I czwartki, piątki i soboty - godzinę przed Mszą Świętą.


Patron dnia


Kontakt

ul. 9 maja 1
31336 Szaróweczka
tel. +38 0964 839 002

e-mail: kinoa@poczta.onet.pl

Numer konta:
59 1020 1127 0000 1102 0042 9282 proszę wpisywać: Andrzej Kinowski Warszawa. Pan Jezus niech hojnie wynagradza!

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Czytamy Pismo Święte

Cykltrzeci. Nowy Testament (Pisma wywodzące się z kręgu Dwunastu)                                                                         Ewangelia  Mateusza  (Mt)  Listy Jakuba (Jk) Judy (Jud) i Piotra (1,2 P)                                               

84  тиждень                             05.0911.09.2016

85 тиждень                                12.09 18.09.2016

1.   Mt 15,29 – 17,13

1   Mt 22,34 – 23,39

2.   Mt 17,14 – 18,35

2.  Mt 24:

3.   Mt 19,1 – 20,16

3Mt 25,1 – 26,5.14–16

4.   Mt 20,17 – 21,22

4.  Mt 26,6–13.17–56

5.   Mt 21,23 – 22,33

5. Mt 26,57 – 27,26

6.  

6.

86 тиждень                              19.09 – 25.09.2016

87 тиждень                                26.0902.10.2016

1   Mt 27,27–61

1.Jud 1–19; 2P 2:  ; Jud 20–24

2.  Mt 27,62 – 28,20

2. 1P 1,1 – 2,10

3.  Jk 1,1 – 2,13

3. 1P 2,11 – 3,17; 4,7–11

4.  Jk 2,14 – 3,18

4. 1P 4,12 – 16;  3,18–22; 4,6.1–5.17 – 5,14

5.  Jk 4: – 5:

5. 2P 1:; 3:

6.

6.

 

Cykltrzeci. Nowy Testament (Pisma wywodzące się z kręgu Dwunastu)             Ewangelie Marka (Mk) i Mateusza  (Mt)                                                  

80  тиждень                             01.0807.08.2016

81 тиждень                                08.08 14.08.2016

1.   Mk 1:

1   Mk 8,22 – 9,32

2.   Mk 2,1 – 3,19

2.  Mk 9,33–37.42–50.38–41; 10,1–31

3.   Mk 3,20 – 4,34

3Mk 10,32 – 11,26

4.   Mk 4,35 – 6,6

4.  Mk 11,27 – 12,44

5.   Mk 6,7–56

5. Mk 13,1 – 14,2.10–11

6.   Mk 7,1 – 8,21

6. Mk 14,3–9.12–52

82 тиждень                              15.08 – 21.08.2016

83 тиждень                                22.0828.08.2016

1   Mk 14,53 – 15,39

1. Mt 8,1 – 9,35

2.  Mk 15,40 – 16,20

2. Mt 9,36 – 11,1

3.  Mt 1: – 2:

3. Mt 11,2 – 12,15a

4.  Mt 3: – 4:

4.  Mt 12,15b–50

5.  Mt 5,1–28.31 – 6,18

5. Mt 13,1–53

6. Mt 7,13–14; 6,24.19–21.25–34; 7,7–12.1–5; 6,22–23;

     5,29–30; 7,6.15–29

6.Mt 13,54 – 15,28

 

Cykltrzeci. Stary Testament (odniewolibabilońskiejdo upadkuPersji) Hiob, Joel, Zachariasz                                      

Цикл третій.Старий Завіт(від неволі вавилонської до падіння Персії)   Ioв,  Йоіл,  Захарія,                                     

76  тиждень                             03.0710.07.2016

77 тиждень                                11.07 17.07.2016

1.   Hi 1: – 2:

1   Hi 18:; 17,8–9; 19:

2.   Hi 3:; 5,6–7; 4,1–11; 5,3–5;  4,12 – 5,2.12–27

2.  Hi 20:;  22,19–20; 21,1–21,23–34

3.   Hi 6: – 8:

3Hi 22,1; 21,22; 22,2–18.21 – 24,17.25

4.   Hi 9: – 11:

4.  Hi 25: – 27:; 24,18–24

5.   Hi 12,1–2.11–12.3–10.13 – 14,22

5. Hi 29: – 30:

6.   Hi 15,1 – 17,7.11–16.10

6. Hi 31,2.4–8.1.9–15.3.38–40a.16–37.40b;     

         28,1–6.9–21.7–8.22–28

78 тиждень                              18.07 – 24.07.2016

79 тиждень                                25.0731.07.2016

1   Hi 32: – 33:

1. Jl 1,1 – 2,18

2.  Hi 34: – 35:

2. Jl 2,19 – 4,20

3.  Hi 36: – 37:

3. Za 9,1 – 11,3

4.  Hi 38,1–24.37–38.25–36.39 – 40,5

4.  Za 11,4–17; 13,7 – 14,5.12–19

5.  Hi 40,6 – 42,9.11.10a.12.10b.13–17

5. Za 12,1–13,6; 14,20–21.6–11

6.

6.

 

Cykltrzeci. Stary Testament (odniewolibabilońskiejdo upadkuPersji) Malachiasz, Tobiasz, Estera                                       

Цикл третій.Старий Завіт(від неволі вавилонської до падіння Персії)  Maлaхiя , Toвит, Ecтepa                 

72  тиждень                             05.0611.06.2016

73 тиждень                                12.0618.06.2016

1.   Neh 4:;  6,15–16.1–14,17 – 7,3; 12,27–43

1   Iz 58:; 56,1–7;

2    Neh 7,4 – 72a; 11,1 – 12,26; 5:

2. Iz 61,1–3a; 62,1.6–7.2–5.8–9; 60:

3.   Neh 13,1–3.23–31.4–14; 12,44–47; 13,15–22

3. Iż 62,10–12; 65,16b–18;  66,7–9;  65,19–25;   

    66,10 – 14a; 61,5–6; 66,14b–24; 59,21

4.   Iz 63,7 – 64,11; 56,8–9; 57,14–21

4. Mal 1,1 – 2,16

5.   Iz 59,1–18; 63,1–6; 58,19–20; 61,10–11

5. Mal 2,17 – 3,24

6.   Iz 66,1–2.5–6; 65,1–7; 66,3–4; 57,3–13; 65.8–10.16a.11–

      15; 61.3b–4.7–9

6.Tob 1,1 – 2,8

74 тиждень                              19.0625.06.2016

75 тиждень                                26.0602.07.2016

1  Tob 2,9 – 3,17

1. Est 1,1 – 2,20

2.  Tob 4,1 – 6,1

2. Est 2,21 – 3,15

3.  Tob 6,2 – 7,16

3. Est 4:

4.  Tob 8: –10:

4. Est 5: – 7:

5.  Tob 11: – 12:

5. Est 8:

6. Tob 13: – 14:

6.Est 9: – 10:

 

Cykltrzeci. Stary Testament (odniewolibabilońskiejdo upadkuPersji)                                        

Цикл третій.Старий Завіт(від неволі вавилонської до падіння Персії)                            

68  тиждень                             08.0514.05.2016

69 тиждень                                15.0521.05.2016

1.   Bar 3,1 – 4,4

1   Iz 45,14 – 47,15

2    Bar 4,5 – 5,9

2. Iz 48,1 – 49,7

3.   Iz 40,1–19;  41,6–7;  40,20 – 41,5

3. Iz 49,8 – 51,3

4.   Iz 41,8 – 42,17

4. Iz 51,4 – 52,12

5.   Iz 42,18 – 44,5

5. Iz 52,13 – 53,12

6.   Iz 44,6 – 45,13

6.Iz 54: – 55:

70 тиждень                              22.0528.05.2016

71 тиждень                                29.0504.06.2016

1.  Ezd 1: – 3:

1. Ezd 7: – 8:

2.  Ezd 4,1–5.24 – 6,22

2. Neh 7,72b – 9,15

3.Agg 1: – 2:

3. Neh 9,16 – 10,1.29–40.2–28

4.Za 1: – 3:

4. Ezd 9: – 10:

5.Za 4,1–6a. 10b–14. 6b–10a;  5: – 6:

5. Ezd 4,4–23 **; Neh 1,1 – 2,8

6. Za 7: – 8:

6.Neh 2,9 – 3,38

Cykl trzeci. Stary Testament (od niewoli babilońskiej do upadkuPersji)               Ez – prorok Ezechiel                  

Цикл третій.Старий Завіт(від неволі вавилонської до падіння Персії)     Єз- пророк Єзикіїл

63  тиждень                             27.0302.04.2016

64 тиждень                                03.0409.04.2016

1.   Ez 1,2–3.1.4 – 3,15

1   Ez 16: - 17:

2    Ez 3,16 – 5,17

2. Ez 11,14–21; 20

3.   Ez 6: – 7:

3. Ez 21,1–32; 19:

4.   Ez 8: – 9:; 11,1–13

4. Ez 23:

5.   Ez 10:; 11,22 – 12,28

5. Ez 22:; 24,1–14

6.   Ez 13,1 – 15,8; 18:

6.Ez 33,1–20; 24,15–27; 33,21–33

65 тиждень                              10.0416.04.2016

66 тиждень                                17.04 – 23.04.2016

1.  Ez 34:

1. Ez 37:; 39,23–29; 28,24–26

2.  Ez 25,1–5; 21,33–35a; 25,6–7; 21,35b–37;  25,8 – 26,21

2. Ez 40,1 – 41.21a.23–25.21b–22; 43,13–27

3.Ez 27,1 – 28,2a.3–5.2b.6–23

3.Ez42,1–14;46,19–24; 42,15–20; 47,1–12; 43,1–12

4.Ez 29,1–16; 30,20 – 31,18

4.Ez44,4–31; 45,13–17.9–12.18–25; 46,4–7.11.13–15; 

      44,1–3; 46,1–3.12.8–10

5.Ez 32:; 29,17 – 30,19

5. Ez 45,1–8; 46,16–18; 47,13 – 48,35

6. Ez 35: – 36:

6.Ez 38,1 – 39,22

 

Cykl trzeci. Stary Testament (od niewoli babilońskiej do upadku Persji)

1 i 2 Krn – I i II Księga Kronik

59  тиждень                             28.0205.03.2016

60 тиждень                                06.0312.03.2016

1.   1Krn 1,1 – 11,3        (genealogie wystarczy            przebiec wzrokiem)

1.1Krn 21,1–15.20.16–19.21 – 22,1.5.2–4.6–16;
       28,11–20; 22,17–19

2    1Krn 12:; 11,4–9; 14:; 11,10–47

2. 1Krn 23: – 27:

3.   1Krn 13:; 15:

3. 1Krn 28,1–10,21 – 2Krn 1,13

4.   1Krn 16:

4. 2Krn 1,18 – 5,1

5.   1Krn 17: – 18:

5. 2Krn 5,2 – 7,10

6.   1Krn 19: – 20:

6. 2Krn 7,11 – 9,31

61 тиждень                              13.0319.03.2016

62 тиждень                                20.03 – 26.03.2016

1.  2Krn 10: – 12:

1. 2Krn 25,1–25.27–28.26;  26,1.3–5.2.6 – 27.9

2.  2Krn 13,1 – 17,1

2. 2Krn 28: – 29:

3.2Krn 20,31–33; 17,2–6; 19,4–11; 17,7 – 19.3

3. 2Krn 30: – 31:

4.2Krn 20,1–30.35–37.34

4. 2Krn 32,1 – 33,20

5.2Krn 21,1.5–7.2–4.8 – 22,1a

5. 2Krn 33,21 – 34,33

6. 2Krn 22,1b – 24,4.7.5–6.9.8.10–27

6.2Krn 35: – 36:

Nowe galerie

więcej zdjęć

Kontakt

31336 Szaróweczka ul. 9 maja 1
+38 0964 839 002

© 2015 Parafia pw. NMP Różańcowej w Szaróweczce

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
88 0.07225513458252