Porządek Mszy Świętych
i nabożeństw

Msze Święte niedzielne

sobota 17.00   niedziela 7.00  10.00   17.00

Msze Święte w dni powszednie

poniedziałek, środa, czwartek przed I piątkiem miesiąca, piątek - godzina 17.00

wtorek, pozostałe czwartki, sobota - godzina 8.00

 

Nabożeństwa: majowe, czerwcowe, październikowe, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, I czwartki, piątki i soboty - godzinę przed Mszą Świętą.


Patron dnia


Kontakt

ul. 9 maja 1
31336 Szaróweczka
tel. +38 0964 839 002

e-mail: kinoa@poczta.onet.pl

Numer konta:
59 1020 1127 0000 1102 0042 9282 proszę wpisywać: Andrzej Kinowski Warszawa. Pan Jezus niech hojnie wynagradza!

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Od wieku XVII do roku 1936

Przyczynek do dziejów katolików wsi Szaraweczka na Podolu

AUTOR: DR WITALIJ ROSOWSKI

 

1. Z  historii  wsi i osadnictwa  polskiego       

            Niewiadomo  dokładnie  kiedy  powstała  wieś  Szaraweczka,

położona  nad  rzeką  Płoską, niedaleko  Płoskirowa.  Już  na  początku  XVII  wieku  wchodziła  ona  w  skład  starostwa  płoskirowskiego.  W  latach 1672-1699  Podole  znalazło  się  pod  okupacją  Turków. Wówczas  ziemie  te  uległy  ogromnemu spustoszeniu.  W  XVIII wieku  starostwo  powraca  do swoich  właścicieli  Zamojskich. Na  sejmie  1764 roku  zapewniono  dożywocie  na  starostwie płoskirowskim ordynatowi Klemensowi  Zamojskiemu.  W  2  poł. XVIII  wieku  starostwo  dzierżawiła  Konstancja  z  Czartoryskich Zamojska. 

Po  rozbiorach Rzeczpospolitej, cesarzowa  Katarzyna  II  darowała  wieś  Szaraweczkę  wraz  z  innymi  miejscowościami  feldmarszałkowi  Gudowiczowi.  Pod  koniec  XIX  wieku  należała  ona  do  ich  sukcesorów  Lizogubów.

            Szaraweczka, podobnie  jak  inne  okoliczne  osady,  została  zasiedlona  przez  starościnę  płoskirowską  pod  koniec  XVIII  wieku  kolonistami  polskimi  z  Mazur.  Mieszkańcy  z  tych  miejscowości,  jak  sami  dowodzą,  przybyli  na  Podole  z Kujaw.  Mazurzy  bardzo  mocno  odróżniali  się  od  innych  warstw  ludności  podolskiej.  Byli  oni  dość  zwartą  grupą  społeczną,  co  pozwoliło im  zachować  swoje  pierwotne  zwyczaje,  stroje,  a  nawet  specyficzną  wymowę. 

W  XIX  wieku  Szaraweczka  należała  do  gminy  Malinicze  powiatu  płoskirowskiego,  guberni  podolskiej.  W  łatach  80 – tych  XIX  wieku  Szaraweczka  miała,  145  domów  i  732  mieszkańców.  Miejscowość  ta  była  niemalże  w  100 %  zamieszkała  przez  ludność  polską  i  katolicką.  Według  pierwszego  ogólnorosyjskiego  spisu  ludności,  z  1897  roku  we  wsi Szaroweczka,  99,6% była  wyznania katolickiego (1 368 osób).  Pod  względem liczby  ludności  katolickiej,  miejscowość  ta  należała  do  największych  w  całej  guberni  podolskiej.

 

2.  Z dziejów  parafii  płoskirowskiej 

            Szaraweczka, jak wiele okolicznych wsi, przynależała do katolickiej parafii w  Płoskirowie. Przed rewolucją była to największa parafia na Podolu i liczyła 12 600 wiernych. 

W tym mieście kościół katolicki istniał już w XVII wieku, jednak został zniszczony przez  Turków. W latach 1710-1714 staraniem księdza Bartłomieja Rybnickiego i starosty Tomasza  Zamojskiego, na tym miejscu został zbudowany nowy drewniany kościół p.w. św. Anny.

Dopiero w 1801 roku w Płoskirowie kosztem Macieja Żurowskiego powstała  murowana świątynia. Pod koniec XIX wieku płoskirowski kościół odrestaurowano i nadano  mu nowe wezwanie Niepokalanego Poczęcia NMP .

Ogromne zasługi dla parafii, płoskirowskiej miał jej ostatni przedrewolucyjny  proboszcz ks. Kazimierz  Nosalewski (1871-1947). Poczynając od 1906 roku w całym  powiecie płoskirowskim wprowadził tajną oświatę polską, zakładając sieć ochronek i szkól. W latach 1908-1910 zbudował w Płoskirowie wspaniały nowy kościół, który mógłby  pomieścić tak licznych parafian. Niestety świątynia ta została w 1936 roku zamknięta i  wysadzona w powietrze przez władze sowieckie. 

            Po ostatecznym zajęciu tych terenów przez bolszewików w listopadzie 1920 roku  ówczesny proboszcz płoskirowski ks. Jan Maciejski (1882-1947), w obawie przed  prześladowaniami, musiał opuścić swoją parafię. Miejscowym katolikom udało się jednak wkrótce pozyskać dla swojego kościoła księdza Zygmunta Kwaśniewskiego (1877-1937), który wracał do swojej parafii w Bracławiu. Od tego czasu, aż do aresztowania w 1930 roku, był on stałym duszpasterzem parafii płoskirowskiej. To dzięki jego inicjatywie we wsi  Szaraweczka katolicy postanowili zbudować w połowie lat dwudziestych własną kaplicę.

ciąg dalszy wkrótce

Nowe galerie

więcej zdjęć

Kontakt

31336 Szaróweczka ul. 9 maja 1
+38 0964 839 002

© 2015 Parafia pw. NMP Różańcowej w Szaróweczce

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
89 0.07749605178833